Talentencampus Venray

Participanten

De Talentencampus wordt vormgegeven door de volgende samenwerkende partners

Gemeente Venray

De Gemeente Venray speelt een belangrijke rol in het voortraject van de Talentencampus. Zij zorgt voor de financiering, beslist over het bestemmingsplan en heeft een belangrijke bijdrage in de verkeersveiligheid.

Nadat de Talentencampus haar deuren opent wordt de rol van de gemeente kleiner en worden de volgende partners de ‘bewoners’ van de locatie in Veltum:

Gemeente Venray


SPOV

De Stichting Primair Onderwijs Venray en regio heeft veertien basisscholen en één speciale basisschool onder haar hoede. Zij verzorgt onderwijs aan zo’n 3.000 kinderen en heeft ongeveer 300 medewerkers in dienst. De speciale basisschool Focus en de twee reguliere basisscholen De Keg en Coninxhof worden onderdeel van de Talentencampus. SBO Focus is een school voor speciaal basisonderwijs en verzorgt onderwijs aan leerlingen met een speciale ontwikkelingsbehoefte.

Lees meer over SPOV

Onderwijsgroep Buitengewoon

Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende organisatie van zeven scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en Advies & begeleiding in Noord- en Midden-Limburg. In totaal werken er zo’n 370 medewerkers. Onderwijsgroep Buitengewoon biedt aan zo’n 1.020 kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen extra ondersteuning en begeleiding. De school Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon zal zich gaan vestigen in de Talentencampus.

Lees meer over Onderwijsgroep Buitengewoon


Adelante

Adelante is een zorggroep met volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen en audiologie & communicatie als kernactiviteiten. Het motto van Adelante is: haal het beste uit jezelf. Samen met de cliënt richt Adelante zich niet op de beperkingen, maar op de mogelijkheden: wat kan er nog wèl.

In de Talentencampus neemt Adelante de kinderrevalidatie voor haar rekening. Met kinderrevalidatie helpt Adelante kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling.

Lees meer over Adelante