Talentencampus Venray

Het gedachtegoed

De Talentencampus is een samenwerkings- en groeimodel waarbij kinderen onderwijs ontvangen dat aansluit bij de specifieke behoeften en mogelijkheden en waarbij ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen.

De Talentencampus

De partijen die met elkaar gaan samenwerken zijn:

  • Basisschool De Keg;
  • Basisschool Coninxhof;
  • School voor speciaal basisonderwijs Focus;
  • School voor speciaal onderwijs Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon;
  • Peuterspeelzaalwerk;
  • Kinderopvang.

Zij behouden hun eigen cultuur, identiteit en zelfstandigheid.

Talentencampus Venray

Talentencampus Venray

Onderwijskundig expertisecentrum

Door integrale samenwerking ontstaat ruimte voor meerwaarde, waarbij thuisnabij passend onderwijs voor alle kinderen mogelijk wordt. Voor andere onderwijspartners vormt de Talentencampus een onderwijskundig expertisecentrum. Het samenwerkingsmodel wordt vanuit de praktijk van het passend onderwijs en de onderwijskundige expertises die voorhanden zijn, stapsgewijs vormgegeven.

Er is sprake van een meer organische samenwerking dan een samenwerking op basis van een reeds vastgelegd bestuurs- en besturingsmodel. Daarmee wordt recht gedaan aan het feit dat deze samenwerking een veranderingsproces is dat tijd en ruimte vraagt.

Dit is een test

jkfhjkhfjkasdhjkfhasdjkhfjkashjkfhas

  • fasdfasdfsd
  • fsadfasdf
  • fasdfasdfas
  • fdsafasfasdf

Focus