ISS_3692_04244

Geen Talentencampus Venray op locatie Veltum

De weg naar een brede voorziening voor het primair onderwijs (regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) in Venray krijgt een nieuwe route. Doel is en blijft een onderwijsvoorziening met expertise voor kinderen met specifieke behoeften, die ook ten dienste staat van andere basisscholen.

De partners in de beoogde Talentencampus (gemeente Venray, SPOV en Onderwijsgroep Buitengewoon) hebben besloten om af te zien van de realisatie van de onderwijsvoorziening op de locatie Veltum. We hebben dat besluit genomen na onderzoek van ruimtelijke, verkeerskundige en onderwijskundige aspecten. Het onderzoek toont aan dat de gebouwelijke, ruimtelijke en financiële beperkingen zo groot zijn dat ze het doorzetten van de Talentencampus in de beoogde vorm en op de beoogde locatie onwenselijk maken.

Gelijktijdig met het onderzoek hebben ontwikkelingen binnen de onderwijsinstellingen ook geleid tot verschuivingen in de denkrichting. Zo zijn de ervaringen met de samenvoeging van SBO Focus en Spectrum (voorheen SO Geijsteren) positief. Tevens willen SPOV en Onderwijsgroep Buitengewoon de expertisefunctie die SBO Focus en SO Spectrum biedt breder inzetten voor het gehele onderwijs en niet koppelen aan één of twee basisscholen. Het doel van beide besturen is om de onderscheiden expertise van Focus en Spectrum te bundelen en te integreren tot één school met het meest specifieke ondersteuningsprofiel van alle basisscholen binnen de regio Venray. Hierbij is het oogmerk dat SPOV bevoegd gezag en bestuur wordt van deze geïntegreerde school.

Het besluit om te kiezen voor een andere route en niet verder te gaan met de opzet zoals die tot nu toe bedoeld was, is in goed overleg tussen gemeente, SPOV en Onderwijsgroep Buitengewoon genomen. Met het besluit is het hoofdstuk Talentencampus op de locatie Veltum afgesloten, maar blijft het gezamenlijke streven naar het best mogelijke onderwijs voor kinderen uit de gemeente Venray overeind.

 

Naar het nieuwsoverzicht